• Home
  • >
  • Mediation
  • >
  • Specialismen

Specialismen

Adviesbureau Vromans is dè expert in de regio als het gaat om het oplossen van conflicten aangaande maatschappen of vennootschappen in de agrarische en medische sector (zakelijke conflicten). Maar ook aangaande echtscheidingen heeft Adviesbureau Vromans inmiddels de nodige ervaringen opgedaan.

Zakelijke conflicten
Veelal beginnen ondernemers met veel enthousiasme samen te werken. Dit is niet alleen het geval bij het opzetten van een nieuwe zaak, maar dit speelt zeker zo zeer bij bedrijfsopvolgingen. Op een gegeven moment kunnen fricties ontstaan. Denk hierbij aan onenigheid over het te voeren beleid, het verschil in inzet, de zwaarte van het takenpakket of de dominantie van – of het niet goed functioneren van één van de ondernemers. Veelal zorgt de hoge werkdruk er dan voor dat de fricties niet de prioriteit krijgen die ze eigenlijk verdienen. Dit leidt vervolgens tot spanningen en uiteindelijk tot een conflict.   

De eerste taak van Adviesbureau Vromans is het herstellen van vertrouwen. Pas daarna kunnen afspraken worden gemaakt. We zullen gezamenlijk op zoek gaan naar een voor ieder passende oplossing waarbij tevens wordt gewerkt aan herstel van de relatie zodat iedereen toekomstbestendig verder kan gaan. 

Echtscheidingen
Als u besluit te gaan scheiden, dan ligt daar een zeer moeilijke beslissing aan vooraf. Veelal besluiten echtparen in goede harmonie uit elkaar te gaan. Maar als het dan op de daadwerkelijke verdeling aankomt, dan onstaat veelal frustratie en daardoor conflicten. Het vertrouwen is weg. 

Adviesbureau Vromans zorgt ervoor dat echtparen in scheiding weer met elkaar kunnen communiceren en op elkaar kunnen en mogen vertrouwen. Scheiden is lastig en voor niemand leuk, maar met de hulp van Adviesbureau Vromans gebeurt dit respectvol en worden afspraken gemaakt met het oog op de toekomst. Dit is van groot belang, zeker als er kinderen in het spel zijn. 

Heeft u nog vragen of wilt u weten of uw conflict geschikt is om door middel van Mediation op te lossen? Neem dan contact met ons op via 06 10 97 31 01 dan wel via a.vromans@advr.nl

©2014 Adviesbureau Vromans  • Rijshoeve 1  • 5382 KX Vinkel  • 06 10 97 31 01  • a.vromans@advr.nl  • www.advr.nl

Powered by Internet 1-2-3Vormgeving Deunk&Heebing