• Home
  • >
  • Mediation
  • >
  • Proces en kosten

Het proces en de kosten van Mediation

Bij Adviesbureau Vromans neemt Alexander Vromans de Mediations voor zijn rekening. Alexander is als gecertificeerd Mediator verbonden aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dat houdt in dat jullie onder zijn deskundige leiding een aantal gestructureerde gesprekken zullen gaan voeren. Hij zal tijdens die gesprekken geen partij kiezen en hij zal ervoor zorgen dat jullie allebei evenveel aan bod komen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en aan het slot van de Mediation zullen jullie afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Het proces
De fasen van het mediationproces lopen als volgt:

Fase 1: Eerst wordt het probleem in grote lijnen in kaart gebracht en wordt besloten welke onderwerpen in ieder geval aan de orde moeten komen. Aan de hand van deze punten wordt jullie ruzie verder uitgediept. Deze fase kan emotioneel zijn, omdat er veel opgekropte boosheid en oud zeer naar boven kan komen. 

Door de gestructureerde aanpak en Alexander zijn interventies worden jullie uitgenodigd te onderzoeken waar de ruzie nu eigenlijk ècht over gaat. Fase 2: Als er een duidelijk overzicht is van waar het nu ècht over gaat, dan zoeken jullie onder Alexander zijn begeleiding naar oplossingen die aan jullie beider belangen tegemoet komen. Er is dus geen onafhankelijke derde die de oplossing oplegt, jullie bedenken de oplossing samen. Het is onze ervaring dat deze werkwijze als eerlijk en constructief wordt ervaren, hetgeen bijdraagt aan de houdbaarheid van de gemaakte afspraken. 

Zonodig laten jullie de gemaakte afspraken controleren door een (onafhankelijke) juridisch of financieel specialist.Fase 3: De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door jullie beiden ondertekend. Hiermee wordt de mediation afgerond.

De kosten
Aangezien Mediation een relatief nieuwe manier van conflictoplossing betreft, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt of uw conflict geschikt is om door middel van Mediation op te lossen. Daarom bieden wij onze Mediationwerkzaamheden aan op basis van het beginsel
"No Cure, No Pay". Dat houdt in dat we aan het einde van het tweede gesprek met elkaar zullen gaan bepalen of dat met de Mediation wordt doorgegaan of niet. Op die manier zorgt "No Cure, No Pay" ervoor dat duidelijkheid bestaat omtrent de kosten van Mediation. 

Als we besluiten om niet met de Mediation door te gaan, dan bedragen de kosten voor onze Mediationwerkzaamheden nihil (EUR 0). Besluiten we om wel door te gaan, dan zullen kosten in rekening worden gebracht vanaf het eerste gesprek. Daarbij heeft u dan de keuze uit een vast all-in tarief of een uurtarief. Het vaste all-in tarief zal alsdan worden bepaald en is afhankelijk van de omvang van het conflict. Ons uurtarief voor Mediationwerkzaamheden is een vast tarief en bedraagt EUR 125, exclusief BTW. 

Heeft u nog vragen of wilt u weten of uw conflict geschikt is om door middel van Mediation op te lossen? Neem dan contact met ons op via 06 10 97 31 01 dan wel via a.vromans@advr.nl

©2014 Adviesbureau Vromans  • Rijshoeve 1  • 5382 KX Vinkel  • 06 10 97 31 01  • a.vromans@advr.nl  • www.advr.nl

Powered by Internet 1-2-3Vormgeving Deunk&Heebing